Chine Guangxi Longsheng le 5 août 2007  tout est prévu au village Zhuang de Pi'An

suitechine guangxi longsheng

Minorités du Guizhou   une balade de Margot