Chine Guangxi Héli le 8 août 2007                    le Duliu Jiang  dans un paysage fastueux 

suitechine duliu jiang heli

Minorités du Guizhou   une balade de Margot