Guizhou Yaoshan le 15 août 2007         Sur la terrasse, sèche la jupe de madame Baiku Yao

suitechine baikuYao jupe

Minorités du Guizhou   une balade de Margot