Chine Guizhou Shiqiao le 13 août 2007                              Mais comment aboie un chien Miao ?

suitechine guizhou chien miao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot