Chine Guizhou Shiqiao le 13 août 2007      la rue principale du village Miao de Shiqiao

suiteShiqiao rue principale

Minorités du Guizhou   une balade de Margot