Guizhou Yaoshan le 15 août 2007   femme Baiku Yao sur le pas de sa porte

suitefemme baiku yao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot