Chine Guizhou Pingjiang le 10 août 2007              Conversation secrète !

suitechine pingjiang conversation

Minorités du Guizhou   une balade de Margot